مطالب پیشنهادی

One Comment

  1. 1

    نوشین علیزاده

    سلام بر شما بنده مقاله شما را خواندم و بسیار موافقم با این صحبت که امروزه در این جامعه استفاده های غلط از اینترنت شده و به عنوان یک جوان به نظرم محدود کردن بیشتر انسان را شوق به این سمت و سو میدهد و یک دریچه ای آماده میکند تا چشم بر روی حقایق ببیندیم و گاهی دروغ ها را راحت تر بپذیریم

    Reply

نظر خود را دربارۀ این مطلب بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتشار مقاله از سایت نصور در رسانه های دیگر بدون لینک منبع روا نیست.