مطالب پیشنهادی

1 Comments

  1. 1

    شهرام ارشدنژاد

    شما در این یادداشت کوتاهِ خود کلی گزاره نوشته اید بدون آن که آنها را اثبات کنید. و سپس هر یک از این گزاره ها را پایه ای برای گزاره ی بعدی کرده اید. تک تک این گزاره ها می باید توضیح داده شوند و اثبات شوند. اگر نه این متن شما حاوی هیچ پیامی نیست. صرفا یک مشت ادعاست.

    Reply

نظر خود را دربارۀ این مطلب بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتشار مقاله از سایت نصور در رسانه های دیگر بدون لینک منبع روا نیست.