درباره ما

این سایت محصول یک دغدغۀ شخصی نسبت به لزوم گسترش محتوای مفید در وب فارسی است که در زمینه های اندیشۀ سیاسی، فلسفه و ادبیات، اقدام به انتشار مطلب خواهد کرد. این پروژۀ فرهنگی در حال گسترش است و از هرگونه همکاری و پیشنهاد شما دوستداران فرهنگ و اندیشه، برای ارتقاء سطح کیفی سایت، صمیمانه استقبال می شود.

خط مشی و اهداف:

» کمک به گسترش محتوای مفید در وب پارسی

» ایجاد یک منبع در حوزه اندیشه سیاسی، فلسفه و ادبیات

» کمک به نشر الکترونیکی آثار نویسندگان جوان و ناشناخته

» جمع آوری آرشیوهای کهنه در وب و بازآوری آن

مجله سیاسی صلح جاویدان :

نام این مجله برگرفته شده از نام رسالۀ مشهوری از امانوئل کانت فیلسوف عصر روشنگری است. مجله صلح جاویدان مجموعه مقالاتی است که در زمینه اندیشه سیاسی برای رسیدن به اهدافی همچون لیبرالیسم فرهنگی، دموکراسی، حقوق بشر، نفی خشونت و به رسمیت شناختن اصل آزادی برای نوع بشر بدون توجه به جنسیــت، مذهب و دیگر تفاوتهای فردی و عقدتی، منتشر می شوند.

این مجله به هیچ گروه یا دسته سیــاسی وابسته نیست و هیـچگونه عمل یا کارکرد خرابکــارانه را پیشنهاد نمی کند.

مجله فلسفی زیزفون:

زیزفون نام درختان پارکی در شهر کونیگسبرگ آلمان است که کانت هر روز عصر در ساعت معینی زیر آن قدم میزد. مجله زیزفون در بردارنده مقالاتی در حوزه فلسفه عمومی و همچنین تحلیلی بر اندیشه فیلسوفان مطرح جهان است.

مجله ادبی هیچستان:

این مجله شامل یکسری نقد و تحلیل ادبی است که در حوزه های مورد بحث و جدی ادبیات معاصر در دنیای امروز و ایران وجود دارد. با توجه به گستردگی شاخه ها در ادبیات سعی برآن شده است که مقالاتی که دارای شعاع دید بیشتری هستند مورد توجه قرار گیرند.

مجله اجتماعی عرصه:

شامل تلاشهای اندیشمندان اجتماعی است که در زمینه چلشهای موجود در جامعه از قبیل اعتیاد، ایدز، نابسامانیهای اقتصادی و معیشتی، بزهکاری و… منتشر می شود. به دلیل گستردگی موضوعات اجتماعی، بر روی اثرهایی که دارای جامعیت بیشتر در سطح جامعه هستند، کار خواهد شد.

انتشار مقاله از سایت نصور در رسانه های دیگر بدون لینک منبع روا نیست.