مطالب پیشنهادی

One Comment

  1. 1

    کردستان

    این فقط افسانه اش است و گرنه هما یا همای در اوستا یک مزداپرست است که ……خودتان برید بخوانید

    Reply

نظر خود را دربارۀ این مطلب بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتشار مقاله از سایت نصور در رسانه های دیگر بدون لینک منبع روا نیست.