مطالب پیشنهادی

2 Comments

 1. 1

  حماسه ایرانی

  نه فردید اندیشمند بود و نه آل احمد. اگر آل احمد صداقتی هم در رابطه با اظهاراتش داشت، فردید این را هم نداشت. فردید فرصت طلبی بود شیفته دیکتاتورها. این ویژگی چنان در او قوی بود که سخنانش هم شاه را خوش آمد و هم شیخ را. غرب برای او مظهر آزادی بود و فضایی که اجازه می داد همه با بضاعت کم یا زیاد خود در مباحث فلسفی و سیاسی و دینی شرکت کنند و مقاله بنویسند و به اطهار بیان آزادانه افکارشان مبادرت کنند و این برای فردید و امثال او فضایی برای معلق بازی نمی گذاشت پس باید با اختراع فرضیه سیاسی و ادبی غرب زدگی جلوی این تبادل آزادانه افکار گرفته می شد و این همان هدفی بود که فردید دنبال می کرد. و آما آل احمد سواد حضور در اینگونه میاحث را نداشت ولی او هم بنوع دیگری شیفته دیکتاتور ها بود ولی دیکتاتوری از نوع مذهبی آن با حضور یک رهبر. متاسفانه هردو زود مردند (البته فردید عمر خود را کرده بود ولی آل احمد در سنی مرد که وقت مردنش نبود) و نتوانستند حاکمیت دلخواهشان را ببینند. البته منظور آل احمد است وگرنه برای فردید هر حاکمیتی دلخواه بود اگر دیگران را خفه می کرد و به او میدان می داد تا تک سوار میدان بی حریف باشد و مطابق میل بتازاند.

  Reply
  1. 1.1

   جعفر

   تا چه باشد آنچه را خوانندش اندیشه !!!!!!

   Reply

نظر خود را دربارۀ این مطلب بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتشار مقاله از سایت نصور در رسانه های دیگر بدون لینک منبع روا نیست.