مطالب پیشنهادی

1 Comments

 1. 1

  آریا

  به نام خدا،
  جمله ریچارد رورتی قبل از مرگش گفته بود که ارتباطی تنگاتنگ میان سیاست و فلسفه وجود دارد و اضافه نمود که هایدگر در زندگی سیاسی خود جانب اخلاق و فضیلت را نگرفت، مدتهاست که فکرم را مشغول کرده است.
  همیشه ازخودم میپرسم چگونه یک انسان درمقام یک پدر مهربان است اما درجایگاه یک سرهنگ تبدیل به ماشین کشتاربدون احساس میشود. همچنین همان انسان درمقام سیاستمدار تبدیل به انسانی چیره گر، حیله گرو… میشود.
  انگار از کره ای دیگرآمده، انگارمسخ شده، هرچه را اظهارمیکرده برعکس عمل میکند.انسان ازدوره جهل قرون وسطی به پرسشگری وروشنائی رونسانس میرسد، سپس به مدرنیسم وناگهان جنگهای جهانی اول ودوم، جنگ سرد
  کودتا،جنگ تمدنها، بمب اتم،جنگ نفت،بهره وری فجیع از زمین، نابودکردن محیط زیست…
  آیا سیاستمداران روباتهائی بدون حس پدری یامادری هستند؟ چگونه به مرحله ضداخلاق میرسند؟

  Reply

نظر خود را دربارۀ این مطلب بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتشار مقاله از سایت نصور در رسانه های دیگر بدون لینک منبع روا نیست.