مطالب پیشنهادی

One Comment

  1. 1

    مجتبي نوروزي

    با سلام .. رابرت فراست شاعري معروف در زمان خودش بو وتا به حال هم است اين شاعر در تمامي كشور ها شنا خته شده است .. وبا بت شعر هاي كه در ان زمان گفته شده استن تا به حال زيبا به جا مانده است .. ومن در اين كتن نه به بلكه رابرت فراست به همه شا عران دورود وتسليت مي گويم .. خدانگهدار

    Reply

نظر خود را دربارۀ این مطلب بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتشار مقاله از سایت نصور در رسانه های دیگر بدون لینک منبع روا نیست.